Clubs, Bonden & Commerciële ploegen

Investeer in duale ontwikkeling, want het biedt ook de club en bond enorm veel kansen.

– Het voorkomen van vroegtijdige uitstroom van sporters
– Het behoud en de ontwikkeling van jong talent
– Professionalisering en duurzame ontwikkeling van de topsport(ers)
– Nieuwe vormen van sportsponsoring
– Betrokkenheid in de regio
– Bekendstaan als goede werkgever in begeleiding en nazorg
– Kruisbestuiving en kennisdeling met andere clubs en sporten

Stuk voor stuk redenen om duale ontwikkeling op te nemen in het sportbeleid.

Sporter

Een toekomstplan met concrete acties voor het aankomende jaar

Verdere ontwikkeling van vaardigheden, competenties en professionaliteit

Een succesvolle transitie naar maatschappelijke carrière

Financiële en maatschappelijke zekerheid

Verbeterde prestaties op het veld

Club

Goed werkgeverschap door een structureel aanbod voor professionele ontwikkeling van sporters op en naast het veld en een maatschappelijk vangnet voor na de sportcarrière

Nieuwe invulling van sportsponsoring, waarbij sponsoring een gezicht en betekenis op de werkvloer krijgt

Een unieke en competitieve propositie voor het aantrekken en behouden van talent en ervaren sporters

PR-mogelijkheden als vooraanstaande club in duale ontwikkeling

Regio

Organisaties krijgen werknemers met de mindset, ervaringen en het netwerk van een topsporter

PR-mogelijkheden

Inzet van de topsporter binnen ‘employer branding’

Een duurzaam topsport- en sponsorbeleid van ‘hun’ club

Wij zien duale ontwikkeling als de succesvolle combinatie van topsport met opleiding of het opdoen van werkervaring, met als doel om zo lang mogelijk topsport te bedrijven, maar ook te investeren in de ambities buiten een sportcarrière.

Bonden, clubs en commerciële ploegen hebben een cruciale rol bij een succesvolle transitie van topsport naar maatschappij. Hun invloed op de sporter is gedurende de carrière enorm. In het kader van goed werkgeverschap vinden wij dat zij een verantwoordelijkheid hebben om duale ontwikkeling structureel te faciliteren gedurende een topsportcarrière. Maar duale ontwikkeling is niet alleen in het van belang van de sporter.

Hoe je dit kan doen? Daar gaan we graag over in gesprek. Neem contact met ons op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Onze samenwerkingspartners