Wat we doen

Wat betekenen wij voor de sport?

Begeleiding van topsporters

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Het maken van een toekomstplan met concrete acties

Het vinden van studie en/of werk dat past bij de ontwikkeling en ambities

Succesvolle transitie van sport naar maatschappij

Topsportvriendelijke werkgevers

Met dank aan onze succesvolle samenwerkingen met organisaties uit diverse sectoren brengen wij topsporters op de werkvloer

Als competente werknemer

Als inspirerende collega

Beleidsvoering duale ontwikkeling bij sportclubs, -bonden en commerciële ploegen

In het kader van goed werkgeverschap: de vorming, organisatie en implementatie van beleid omtrent duale ontwikkeling

Het op de juiste manier betrekken van sponsoren en betrokkenen uit de regio

Topsporters krijgen een toekomstplan, organisaties een competente werknemer

Topsport is niet voor eeuwig. De ervaringen uit topsport wel. Je naam en netwerk zijn echter het meest waardevol wanneer je nog actief bent. Wij zien dat topsporters juist al tijdens de actieve sportcarrière stappen kunnen zetten die bijdragen aan hun carrière buiten sport. Mits goed gemanaged kan dit zelfs prestatie bevorderend werken.

99%

Van de topsporters speelt zich niet financieel onafhankelijk voor de rest van zijn/haar leven.

64%

Ondervindt uitdagingen in de overgang naar een carriére ná topsport.

49%

Ervaart belemmeringen om al tijdens de actieve sportcarriére actie te ondernemen.

Hoe vertaal ik wie ik ben, wat ik kan en wat ik denk dat ik wil, naar een rol in de maatschappij? Welke stappen zet ik nu? Welke later?

Dit zijn vragen die voor de topsporter met beperkt referentiekader van de arbeidsmarkt lastig te beantwoorden zijn. Onze visie? Deze oriëntatie is een ontbrekende stap in het proces. Mensen zijn geneigd direct te gaan solliciteren, zonder een gedegen arbeidsmarktoriëntatie.

Onze samenwerkingspartners